Uitstootvrij betekent voor GroenLinks Haarlem, meer vervoer met (elektrische) (bak)fiets of elektrische (deel)auto. Ook in de periode 2018 - 2022 hebben we ons ingezet voor het verder autovrij maken van de binnenstad en is er een milieuzone in Haarlem ingesteld voor het vervuilendste vervoer. We maken de lucht in Haarlem steeds schoner, want rijden door fossiele brandstoffen te verbranden dat is echt niet meer van deze tijd. Om de milieuzone nog effectiever te maken willen wij meer geld vrij maken voor het weren van vervuilend vervoer. We gaan houtstook tegen en vechten voor het behoud van groen en voor opnieuw creëren daarvan. In de afgelopen periode hebben we hiertoe het Schone Lucht Akkoord getekend(https://www.schoneluchtakkoord.nl/).