In plaats van denken in soorten vervoersmiddelen, wil GroenLinks dat Haarlemmers gaan denken in bereikbaarheid. Waar wil ik heen? Hoe laat wil ik daar zijn? Wie of wat gaat er mee? Hoe kom ik terug? Deze vragen kunnen leidend zijn in het kiezen van de mobiliteit. Standaard de eigen personenauto als uitgangspunt nemen is verleden tijd, alternatieven zijn voorhanden; de snelfiets, deelauto’s en het openbaar vervoer zijn goede alternatieven. Want slimmer omgaan met middelen, daar kan niemand tegen zijn. Het uitgangspunt van verkeersbeleid moet zijn om luchtvervuiling te minimaliseren. Hierbij moet maximale veiligheid en bereikbaarheid centraal staan, ook voor mensen zonder auto. Wij willen een stad waarin alle mensen op een duurzame manier essentiële bestemmingen kunnen bereiken.
#woneninhaarlem