Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat de samenleving anders moet, dat we te veel produceren en te veel consumeren en dat het milieu daar steeds slechter van wordt. Velen zijn ervan overtuigd dat het vijf voor twaalf is om de klimaatcrisis en de sociale crisis in de hand te houden. Maar over de mogelijkheden om de samenleving anders in te richten bestaat veel onzekerheid. Eén richting die steeds meer in de belangstelling staat is degrowth, oftewel ontgroei of postgroei. Paul Schenderling is daarvan in Nederland een belangrijke pleitbezorger.

Tijdens deze avond zullen Paul Schenderling en Merlijn Twaalfhoven een pleidooi houden. Daarna zullen enkele Haarlemse initiatieven laten zien hoe ontgroei op lokaal niveau al volop in de praktijk wordt gebracht. De zaal komt aan het woord aan de hand van stellingen en er is ruimte voor vragen en discussie.

Moderatoren Janneke Barten (GroenLinks Haarlem) en Marion Eeckhout (SDG). Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking tussen de Pletterij en GroenLinks Haarlem.

Tickets: https://pletterij.nl/events/er-is-leven-na-de-groei/