In Haarlem worden veel nieuwe woningen gebouwd. En dat is maar goed ook want
we zijn het er allemaal over eens dat er veel meer betaalbare woningen nodig zijn in
onze mooie stad.
Maar alleen maar stenen stapelen is natuurlijk niet voldoende om mensen straks een
prettig thuis te kunnen geven. Daar is veel meer voor nodig. Daarom voegen we veel
groen toe aan de omgeving en houden we bij het bouwen van de woningen rekening
met duurzaamheid en de veranderende klimaatomstandigheden.

Maar wat ons betreft moet er ook meer aandacht zijn voor de manier waarop wij
‘samen’ wonen. Corona heeft duidelijker dan ooit laten zien dat wij vooral elkaar
nodig hebben om ons goed te voelen.
In veel landen is collectief wonen heel gebruikelijk. Bij het ontwerpen van nieuwe
woongebouwen wordt in het ontwerp rekening gehouden met de mogelijkheid tot
ontmoeten, het delen van gemeenschappelijke ruimtes en het delen van praktische
voorzieningen zoals wasmachines. Organisch ontstaan er dan moderne
leefgemeenschappen waar ruimte is voor ieder op zich maar ook voor ‘samen’.

Om een idee te geven van waar de kansen liggen om ook in Haarlem meer
collectiviteit toe te voegen aan nieuwbouw, organiseren wij een
inspiratiebijeenkomst. De sprekers zullen met voorbeelden laten zien wat de
mogelijkheden zijn om ook in Haarlem samen beter te wonen.

De bijeenkomst is op 16 december 2022, 20.00 uur (inloop 19.45 uur).
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem.

Dion Heinis, PvdA
An-Jes Oudshoorn, D66
Petra Oppenhuis, CDA
Jacqueline van den Broek, PvdD
Ziggy Klazes, GroenLinks