Haarlem heeft momenteel te weinig standplaatsen voor woonwagens. Er zijn 38 locaties in de stad onderzocht en daarvan zijn er 4 kansrijk geacht om verder te onderzoeken. Eén van deze locaties is de Buurttuin Schalkwijk, waar onder andere Ecoring, de Wereldtuin, de Plukweide en zorginstelling Rozemarijn de grond bewerken. GroenLinks Haarlem vindt zeker dat er genoeg standplaatsen voor woonwagens moeten komen. Maar de Buurttuin Schalkwijk vinden we daarvoor geen geschikte plek.

Raadslid Janneke Barten was onlangs in de Buurttuin op werkbezoek. Wat haar opviel was de sociale functie, hoe de tuinen mensen met allerlei achtergrond bij elkaar brengen. Kinderen werken in hun schooltuintje en komen in contact met cliënten van zorginstelling Rozemarijn. Leden van Ecoring kunnen het hele seizoen komen oogsten, Haarlemmers uit alle windstreken verbouwen groente voor de Wereldkeuken en de Pluktuin is één van de weinige plekken in Haarlem waar je voor een gifvrij bosje bloemen terecht kunt.

De tuinders legden uit hoe ze jarenlang in de grond hebben geïnvesteerd. Zo’n 4 jaar geleden waren er nog voetbalvelden en groeide er niks dan gras dat met pesticides werd behandeld. De bodem was aangestampt, het bodemleven was dood. De velden zijn daarna omgewerkt met een ploeg en zelfs met de hand en er is enorm veel compost toegevoegd. Inmiddels is het bodemleven hersteld en krioelen er wormen in de grond. Er groeien allerlei inheemse planten in de tuin, je ziet er volop vlinders en ’s avonds hoor je kikkers kwaken en egels rondscharrelen.

Oftewel, een prachtige oase in de stad, waar gezaaid en geoogst wordt, waar Haarlemmers een praatje maken en tot rust komen en waar kinderen leren waar hun eten vandaan komt. Ook al was de locatie bedoeld als tijdelijke plek, er is inmiddels zoveel opgebouwd dat je wel gek zou zijn om er afscheid van te nemen.

Gelukkig is het zo ver nog niet. De Buurttuin is één van de vier zoeklocaties die de komende maanden nader worden onderzocht als woonwagenstandplaats. We houden de uitkomst nauwlettend in de gaten en zullen ons hard blijven maken voor behoud van de tuin!

Buurtt
De buurttuin in Schalkwijk