Schaatsen doen we in de winter, zwemmen en zeilen in de zomer. In Haarlem is de klimaatcrisis uitgeroepen. Om in dat kader te werken aan CO2 reductie, schone energie en een schonere leefomgeving, is het belangrijk dat we weer meer met de seizoenen gaan leven. Als we de samenleving naar onze hand zetten, doen we het klimaat geweld aan. Dat gaat niet alleen over schaatsen in de winter en zwemmen in de zomer, maar ook over andere dingen, zoals het kopen van zomergroenten in de winter, die mogelijk zijn, maar veel vervuilende energie kosten. 

Daarom heeft GroenLinks Haarlem samen met de PvdA een motie ingediend waarin we het college vroegen de vergunning van onze Haarlemse ijsbaan nog niet in te trekken. Dat was een technisch/juridische manier om te kunnen zorgen dat de ijsbaan in de herfst en de winter ijs mag hebben, maar niet in de zomer. 

Schaatsen is een geweldige wintersport en we dragen onze ijsbaan een warm hart toe, maar het past niet in een klimaatcrisis om te kunnen schaatsen als het buiten warm is. Het is voor het beslechten van de klimaatcrisis belangrijk dat we ook in dat opzicht consuminderen en de dingen die doen die passen bij het seizoen.  

Foto Hanno Lans