17 Februari heeft de gemeenteraad besloten dat de Professor Eijckmanlaan opnieuw ingericht gaat worden. Er was al lange tijd discussie over de vraag of deze weg een 50 km weg zou moeten worden, omdat de verkeersintensiteit er zo hoog is. En dat komt weer omdat de weg een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg is.

GroenLinks Haarlem heeft altijd gepleit voor het behouden van de maximale snelheid van 30 km/u. We willen immers dat in de hele stad de snelheid uiteindelijk naar 30 km gaat. Om een weg dan van 30 naar 50 te veranderen, past helemaal niet bij dat streven. Er moesten - om dit voor elkaar te krijgen - wel wat noten gekraakt worden. 

Zo hebben we besloten dat er wel een vrijliggend fietspad zou komen, anders dan bij rustigere 30 km-wegen, waar de fietsers er mede voor zorgen dat auto's niet sneller kunnen. Ook is besloten om de weg en de fietspaden tot een voorrangsweg te maken. Daardoor is het niet alleen voor auto's maar ook voor fietsers een mooie doorfietsroute. 

Sommige partijen waren daarom bang dat het een racebaan zou worden in plaats van een rustige 30 km-weg, dat de chauffeurs zich dus niet aan de maximale snelheid zullen houden. Maar de gemeente gaat de weg prachtig inrichten, waardoor duidelijk wordt dat het geen 50 km -weg is. Er komen plateaus bij de zijstraten, een zebrapad en diverse versmallingen van de weg door bredere middenbermen. 

En omdat de fietsers een vrij fietspad hebben, is er voor hen geen gevaar, mochten automobilisten zich niet aan de regels houden. 

Na een jaar wordt het nieuwe wegontwerp geëvalueerd.  Wij hopen dat zal blijken dat de inrichting van de weg goed werkt en ervoor zorgt dat chauffeurs zich aan de snelheidsbeperking houden. En dat de Professor Eijckmanlaan een voorbeeld kan zijn voor andere gebiedsontsluitingswegen in Haarlem en verder in Nederland. Mooi dat we in Haarlem hiermee voorop lopen !

Professor Eijckmanlaan 2021