Uitgesproken GroenLinks  op 3 december door Melissa Oosterbroek bij de commissie Ontwikkeling

Het economisch jaarplan

GroenLinks is blij. We vroegen in maart om een platform waar sociale ondernemers transparanter opdrachten kunnen verwerven bij onze gemeente en dat is gelukt. Het Kennemer Inkoopplatform biedt onze sociale Haarlemse ondernemers een kans om te groeien door ons inkoopbeleid. Dit is een geweldige stap voor de al sterke, gezonde, sociale, lokale en duurzame economie. Dit platform heeft de potentie een belangrijk bron te zijn voor het behalen van onze duurzaamheidsambities.  

GroenLinks ziet duurzaamheid namelijk als een driver van innovatie. Het is juist door duurzaamheid dat we een gezonde en robuuste economie behouden. Corona biedt ons hier economische kansen; Haarlemmers zijn vaker thuis en investeren meer in huis. het geld voor de vakantie gaat dit jaar naar zonnepanelen en isolatie. De keukenboeren en de plaatselijke installatiebureaus draaien overuren. De Haarlemse mondkapjes, elektrische kookplaten en warmtepompen vliegen als warme broodjes over de toonbank. De aandelen op duurzame bedrijven zijn door Corona niet gekelderd. Sterker nog beleggingen in fossiele industrie kennen in deze tijd sterke dalingen. 

GroenLinks vroeg ook om uitvoeringscapaciteit op de ontwikkelvisies zoals Oostpoort omdat wij daar een gezonde dynamiek zien tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. Bij de begroting werd duidelijk dat u dat doet door de investering in de Impulsregeling. De koppeling van Oostpoort en het convenant Waarderpolder kan beter en concreter en daar gaan we met elkaar over spreken in januari.   

GroenLinks vindt ieder geval dat het economisch jaarplan voldoende duurzaamheid uitstraalt. De memo die wij zojuist hebben ontvangen op basis van uitvoerige technische vragen smaakt naar meer. GroenLinks heeft veel vertrouwen in het actieplan Impact Ondernemen en kijkt ernaar uit door de wethouder betrokken te worden om dit platform verder bekend te maken en toe te groeien naar een effectieve Kennemerlandse Greendeal.

Wat ik in die plan heb gemist is de informatie over capaciteit en kosten. Hierdoor is het niet makkelijk voor de raad om prioriteiten af te wegen. Wat ik in ieder geval zie, en daar wil ik de wethouder een compliment voor maken, is dat het platform door de EFFRO gelden van Europa wordt gecofinancierd en de koppeling maakt met de regio agenda en dus ook van Zuid Kennemerland een economisch krachtige regio maakt; dus dat maakt het elke euro waard.

Bekijk hier De Economische visie 2020-2024 | GroenLinks