12 Maart heeft GroenLinks Haarlem de eerste drie bomen geplant van een zogeheten  Muggenbos, aan de Aziëweg. Sacha Schneiders: “GroenLinks Haarlem hoopt dat er veel meer zullen volgen. Bomen, geplant door Haarlemmers (Muggen), waarmee zij hun eigen bos creëren en helpen om de stad groener te maken.”

Er is een klimaatcrisis. Haarlemmers zijn daarvan doordrongen en willen zelf iets doen. De auto laten staan, isoleren, van het gas af, beperken van CO2 uitstoot. Maar tegelijkertijd moeten we meer bomen planten. En daar kunnen Haarlemmers ook een steentje aan bijdragen.

Bomen nemen CO2 op en zetten dat om in zuurstof, bomen zorgen voor koelte en schaduw, als er sprake is van hittestress, bomen nemen veel water op, belangrijk in geval van wateroverlast. Daarnaast zijn bomen een heerlijke plek voor kinderen om te spelen en voor volwassenen om te ont stressen van het dagelijks bestaan.

Maar waar plant je een boom als je geen tuin hebt, of één die te klein is voor een boom? In de openbare ruimte. Dan help je direct de gemeente die ook graag meer bomen in Haarlem wil hebben.

Om alle Haarlemmers de mogelijkheid te geven om, door het planten van een boom, bij te dragen aan het terugdringen van de CO2, wil GroenLinks Haarlem een bos of park maken van, voor en door Haarlemmers, een “Muggenbos” dus.

Plantgat dichtgooien

Sacha Schneiders: “Haarlemmers die een boom willen planten vanwege een bijzondere gebeurtenis, zoals een geboorte of overlijden, het zich vestigen in Haarlem of het halen van een examen, maar ook Haarlemmers die gewoon een bijdrage willen leveren aan het beslechten van de klimaatcrisis, die een boom hebben moeten kappen en niet kunnen herplanten, kunnen een boom planten in het Muggenbos. Iedereen die een boom wil planten, moet de boom zelf kopen, planten en de eerste tijd verzorgen.”

Bomenplanten is GroenLinks goed in

Voor het eerste Muggenbos is al een mooie locatie gevonden: langs de Aziëweg, naast de busbaan (R-net) en een fietspad , aansluitend op het Aziëpark, aan de zuidkant van de Boerhaavewijk. Als op termijn ook aan de Meerwijk kant langs de busbaan bomen komen ontstaat een groene corridor van de buitenkant van Schalkwijk naar het centrum en wordt Meerwijk via het groen verbonden aan Boerhaavewijk. Wij hopen erg dat er meer plekken komen voor Muggenbosjes, ook in andere delen van de stad.

GroenLinks en de Actiepartij hebben een initiatiefvoorstel Muggenbos ingediend. Het College van B&W en de (volgende) raad moeten over het voorstel nog een advies geven c.q. een besluit nemen. Maar GroenLinks wil zo graag bomen planten dat zij (na instemming van de gemeente en advies van Spaarnelanden) al drie bomen geplant hebben onder toezicht van de stadsecoloog.

Uiteraard zal de gemeente, als het Muggenbos initiatief wordt overgenomen, uiteindelijk bepalen op welke plekken en onder welke voorwaarden een boom geplant kan worden.

Zwaar werk bomen planten
Met een knipoog naar het prachtige campagnefilmpje
3 Bomen geplant op 12-3-22
Locatkaart eerste 3 bomen Muggenbos