Kunstgras_Roséanne
Kunstgras_Roséanne

Geen rubbergranulaat meer in Haarlem!

Donderdag 28 november was de vergadering van de commissie samenleving waar werd gesproken over de kunstgrasvelden in Haarlem. In eerdere berichten hield ik jullie al op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de kunstgrasvelden in Haarlem:

In dit stuk leest u meer over waarom GroenLinks geen rubbergranulaat wilt als infill van kunstgrasvelden en wat non-infill velden nu precies zijn.

In dit stuk leest u meer over het debat in de pletterij.

Nu zijn we in november en de kogel is door de kerk: in Haarlem komen geen velden meer met rubbergranulaat als infill!

Toekomst kunstgrasvelden in Haarlem

Na onze bijdrage in de commissie van februari en het pletterijdebat in september heeft de wethouder alle mogelijkheden met kunstgrasvelden verder onderzocht. Het college is nu (net als wij) van mening dat non-infill velden de toekomst hebben, zij zien non-infill velden als het beste alternatief voor in de toekomst. Non-infill velden zijn echter nog onvoldoende ontwikkeld om nu te gebruiken. De velden zullen binnen 3-5 jaar geschikt zijn om competitie op te spelen. De vraag rest dan wat doe je in de overgangsperiode? Het college stelt voor Kurk als infillmateriaal te gebruiken in plaats van rubbergranulaat. GroenLinks is heel blij met dit resultaat. Niet alleen werken we toe naar een toekomst waarbij er helemaal geen infill meer hoeft te worden gebruikt, dat betekent onder andere minder verspreiding van microplastics in het milieu, maar Haarlem zal vanaf nu ook geen rubbergranulaat meer gebruiken als infill. Wij zullen dan ook met de raad van december instemmen met dit voorstel.

    Infill? Wat was dat ook al weer?

    Nog even kort. Wat is infill? Kunstgrasvelden hebben korrels (infill) nodig tussen de ‘grassprieten’ om er voor de zorgen dat de bal ongeveer net zo reageert als op natuurgras. Door de korrels voldoet het veld aan sporttechnische eisen. Dat wil zeggen dat het veld geschikt moet zij om veilig en comfortabel op de kunnen sporten. Er zijn nu velden in ontwikkeling die de korrels niet meer nodig hebben, zogenaamde non-infill velden.

    Nu denkt u misschien; als ze korrels nodig hebben om het veld ongeveer net zo te laten reageren als op natuurgras, waarom leggen ze dan geen normaal grasveld aan? Haarlem maakt heel intensief gebruik van haar sportvelden. Op een kunstgrasveld kan je meer uren sporten dan op een natuurgrasveld. Op een natuurgrasveld kan 300uur worden gespeeld terwijl op een kunstgrasveld 1000 uur kan worden gespeeld. In Haarlem hebben we gewoonweg geen plek voor natuurgrasvelden.

    • Roséanne TimmerAukes, woordvoerder sport