De fracties van PvdA, GroenLinks , D66, CDA en Actiepartij gaan met elkaar werken aan een nieuw coalitieakkoord voor Haarlem. De 5 partijen zien sterke inhoudelijke overeenkomsten en gedeelde ambities voor de stad en kijken uit naar een goede samenwerking. Jasper Drost (fractievoorzitter GroenLinks Haarlem) en Robbert Berkhout, onderhandelaars namens GroenLinks Haarlem.

Bespreking in de raad Donderdag 19.30 in de Raadszaal en online

Resultaat nieuwe verkenningsronde
Afgelopen weken sprak verkenner Kees Vendrik (Eerste Kamerlid GroenLinks) met alle partijen in de gemeenteraad. Na deze gesprekken adviseerde hij PvdA, GroenLinks en D66 om te komen tot een eerste aanzet voor een coalitieakkoord. Op basis van deze eerste aanzet zijn meerdere partijen uitgenodigd om over de inhoud in gesprek te gaan. Deze eerste aanzet vind je als bijlage bij dit bericht.

De PvdA, GroenLinks en D66 concluderen nu dat ze met het CDA en de Actiepartij graag de volgende stap willen zetten. Inhoudelijk liggen de vijf partijen het dichtst bij elkaar als het gaat om de koers voor Haarlem. Deze coalitie heeft daarmee dus ook de beste kans om te komen tot een daadkrachtig en uitvoeringsgericht programma en college.

Bijzonder aan de coalitiesamenstelling is de deelname van de Actiepartij. De Actiepartij is al 16 jaar actief in de Haarlemse gemeenteraad en zal hiermee als eerste Haarlemse lokale partij toetreden tot een coalitie.

Samen werken aan een akkoord
De vijf partijen willen samen met elkaar werken aan een sociaal, duurzaam en progressief akkoord. Hierbij komen grote uitdagingen op Haarlem af, zoals de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, inflatie en onzekere financiering vanuit de Rijksoverheid.

De beoogde coalitie wil bovenal zorgen voor daadkracht om de plannen voor wonen, mobiliteit, duurzaamheid en onderwijs uit te voeren. Hierbij staat realisatie van bestaande plannen centraal, in verbinding met de burgers in de stad, en in verbinding en met steun van de raad.

We hebben er vertrouwen in en willen snel aan de slag.
Er wordt daarom direct deze week gestart met de volgende ronde gesprekken.

Jasper Drost en Robbert Berkhout

Reactie 5 partijen

Danny van Leeuwen (Actiepartij): “De fractie van de Actiepartij is blij dat de verkenning toch weer in beweging is gekomen en de 5 partijen elkaar op hoofdlijnen hebben gevonden. Wij danken de partijen voor het in ons gestelde vertrouwen om het stadsbestuur op deze voor Haarlem nieuwe manier mede vorm te geven. Door deelname aan deze coalitie denkt Actiepartij de grootste bijdrage te kunnen leveren aan een progressieve, groene en sociale stad. We willen onze schouders zetten onder de goede dingen die afgelopen periode al in gang zijn gezet en waar we kunnen zullen we met creatieve ideeën vlot trekken wat snel in beweging moet komen."

Ron Dreijer (CDA): “Het CDA is verheugd aan te sluiten bij deze coalitie met een duidelijk sociaal groen en progressief karakter. Haarlem wacht een aantal grote opgaven en het CDA staat klaar om haar bijdrage te leveren aan een stad in balans.

Meryem Çimen D66): “Mijn fractie dankt dhr. Vendrik en alle partijen voor de goede gesprekken en hun inzet in de afgelopen weken. Samen met PvdA en GL hebben we een intensief proces doorlopen door een eerste aanzet voor een coalitieakkoord te schrijven. D66 is blij met deze doorbraak met CDA en Actiepartij. Wij willen graag een bijdrage leveren aan een progressief, stabiel stadsbestuur dat snel aan de bak gaat, want dat verdient Haarlem.”

Jasper Drost (GroenLinks): “We willen met deze partijen aan de slag met de grootste opgave van deze tijd: de klimaatcrisis. Dat vraagt om daadkracht om de noodzakelijke transities uit te gaan voeren in onze stad. We gaan vol energie de formatieperiode in en hopen snel met een concreet akkoord te komen. om samen met Haarlem te werken aan een gezonde stad.

Floor Roduner (PvdA): “De PvdA is blij dat de formatie van start gaat. We hebben veel vertrouwen dat we met deze partijen tot een nieuwe coalitie komen. Samen willen we de komende 4 jaar werken aan de sociale en duurzame toekomst van Haarlem. We bedanken de heer Vendrik hartelijk voor zijn inzet. Op zeer zorgvuldige en prettige wijze heeft hij het proces de afgelopen weken vormgegeven.