Uitgesproken GroenLinks in de commissie beheer van 11 juni door Melissa Oosterbroek

Voorzitter, bedankt voor GroenLinks is in de basis positief over het ontwerp van het Houtplein. We vinden het goed dat over elke boom die wordt gekapt is nagedacht en dat we tegelijkertijd investeren in de bomen die worden geherplant en de nieuwe bomen door het plaatsen van een bomenbunker. Voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de nieuwe bomen wordt met kratten een drukontlastende groeiplaatsconstructie gemaakt, een boombunker. Verdichting van de bodem ter plaatse van de wortels wordt hiermee voorkomen. En dat is voor het eerst in Haarlem en daar ben ik ontzettend trots op en daar wil ik de wethouder ook zeker een compliment maken. Ik wil hier toch ook nog even subtiel benadrukken dat ik wel eens met goede ideeën kom met betrekking tot het groen.
 

We vinden dit ontwerp ook uitblinken in de vriendelijkheid voor de fietser, zelfs de Wagenweg, die nu wordt ingericht als autostraat heeft een rood profiel. Zodat, wanneer de druk van de hoeveelheid fietsers, het aanbod van autoverkeer overstijgt, we het wat GroenLinks betreft, gemakkelijk kunnen omzetten naar een fietsstraat. Als de parkeerplekken dan onveilig blijken is dat wat GroenLinks betreft een goed argument om de auto uiteindelijk te weren, aansluitend op het betoog van de heer Aynan van Jouw Haarlem. Is het mogelijk om de veiligheid bij de Wagenweg hier in de commissie te evalueren? Dat lijkt me sowieso een goed idee ook met het oog op de oversteek naar de Dreef.

We krijgen wellicht geen autoluw plein zoals GroenLinks graag wilde, maar wel een heel fiets vriendelijk plein en daar zijn wij ook, net zoals de Fietsersbond, erg blij mee. We hebben al eerder gevraagd in de commissie om fietsparkeermogelijkheden en zijn blij dat de VVD deze bijdrage nu overneemt.

GroenLinks heeft namelijk ook aandacht gevraagd over de circulariteit. Ik heb begrepen dat we circulariteit van de fietspaden vaststellen in de Hior en verder realiseren middels een aanbesteding Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dat zijn duidelijke antwoorden die ik heb gehad. Ik moet hier echter nog even nalezen wat dat betekent in de praktijk. Komt bijvoorbeeld een projectontwikkelaar die aangeeft met 80 circulair materiaal te werken wel voldoende bovendrijven als we sturen op Economisch Meest Voordelige Inschrijving? Want wat kost de Duurzaamste Inschrijving? Wat is het verschil? En blijkt uit dat verschil uiteindelijk duurkoop omdat we voor het goedkoopste gaan en niet voor de beste investering voor de lange termijn? Want wat GroenLinks betreft sturen we altijd op de Duurzaamste Inschrijving. De inschrijving die rekening houd met de lange termijn zodat de herinrichting van het Houtplein geen goedkoop=duurkoop project wordt.

Naar aanleiding van de bijdrage heeft wethouder Snoek toegezegd om circulariteit als tweede prioriteit te stellen bij de aanbesteding. GroenLinks is daar erg blij mee en vervolgt haar onderzoek om te kijken hoe we in het vervolg standaard de keuze kunnen maken voor de Duurzaamste Inschrijving bij aanbestedingen.

https://haarlem.groenlinks.nl/nieuws/veiligheid-voorop-bij-het-houtplein