Kunstgras-foto Jos Dielis
Kunstgras-foto Jos Dielis

Investering sportvelden

Bij de raadsvergadering van 28 februari heeft GroenLinks ingestemd met de investering voor de vervanging van het gemeentelijk areaal sportvelden 2019, daarmee is het voorstel aangenomen. Het gaat om het vervangen van volledig afgeschreven sportverlichting naar ombouw van duurzame led sportveldverlichting. Én toplaagrenovaties kunstgrasvelden samen met het investeren in extra maatregelen om het verspreiden van rubbergranulaat naar de omliggende omgeving van de sportvelden tegen te gaan. Oftewel een investering in het renoveren van kunstgrasvelden met rubbergranulaat.

Het was een moeilijke afweging voor GroenLinks. Kunstgrasvelden met rubbergranulaat als infill willen we niet. Daarom hebben we ook geprobeerd de discussie open te breken om te kijken naar andere mogelijkheden zoals non-infill. Lees hierover meer in het stuk GroenLinks kijkt verder dan rubbergranulaat. Het voorstel van het college is om te kiezen voor continuering van het gebruik van rubbergranulaat. Dit omdat het college vindt dat er geen goede alternatieven zijn.
 

  Tijdsdruk

  Het was een discussie met het mes op de keel. De velden moeten NU vervangen worden anders kunnen vele mensen niet meer sporten. We kunnen de vervanging niet verder uitstellen om een goede discussie te kunnen voeren omdat de velden er slecht aan toe zijn. GroenLinks is niet blij met deze gang van zaken. De consequentie van nee zeggen tegen deze plannen is erg hoog. We hebben in de raad benadrukt dat we graag een goede discussie hadden willen voeren over alle mogelijkheden zonder de tijdsdruk, zonder dat de velden NU vervangen dienen te worden.

  Toezeggingen

  GroenLinks heeft na lang overwegen ingestemd met de plannen onder één grote voorwaarde. Dat de wethouder de volgende toezeggingen deed:

  1. Bij de volgende investering voor het vervangen van het areaal sportvelden 2020 komt er een volledige matrix waarbij alle mogelijkheden, waaronder non-infill mee worden genomen en waarbij wordt gekeken naar de gehele levenscyclus van het veld.
  2. In september 2019 beginnen wij in de commissie samenleving met de discussie rondom de vervanging van de areaal sportvelden 2020. Dus een half jaar van te voren en niet pas 1-2 maanden.
  3. In de zomer gaan wij met de commissie naar SV Hoofddorp (of een andere vereniging met een non-infill veld) om te luisteren naar de ervaringen met non-infill velden.

  De wethouder heeft toegezegd in september 2019 met een raadsmarkt te komen waarin alle mogelijkheden worden onderzocht en naast elkaar worden gezet. Verder heeft hij toegezegd in de zomer met de commissie naar een vereniging te gaan met een non-infill veld om met hen te praten.

  Toekomst

  Nogmaals, dit was geen gemakkelijke keuze voor GroenLinks. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de sporters en de verenigingen van nu. Met tegen stemmen hadden we hen nu niet geholpen. Met de toezeggingen van de wethouder gaan we er vanuit dat de volgende discussie heel anders zal verlopen: zonder tijdsdruk en met alle mogelijkheden naast elkaar. We gaan er dan ook vanuit dat het voorstel van het college voor de vervanging van het areaal sportvelden 2020 geen kunstgrasvelden met rubbergranulaat meer bevat.

   

  • Roséanne TimmerAukes