Donderdag 27 januari werd het initiatiefvoorstel “Muggenbos” van GroenLinks Haarlem en de Aktiepartij gepresenteerd. Het voorstel betreft het volgende plan:

Er is een klimaatcrisis. Ook in Haarlem hebben we de klimaatcrisis uitgesproken. Om deze klimaatcrisis te beslechten hebben we iedereen nodig. Niet alleen de gemeente, aangevoerd door het college van B&W, maar ook alle inwoners van Haarlem. Iedereen moet meedoen !

Een van de dingen die je in dit kader kunt bijdragen, is het planten van bomen Bomen nemen CO2 op en zetten dat om in zuurstof, bomen zorgen voor koelte en schaduw, als er sprake is van hittestress, bomen nemen veel water op, belangrijk in geval van wateroverlast. Daarnaast zijn bomen een heerlijke plek voor kinderen om te spelen en voor volwassenen om te ontstressen van het dagelijks bestaan.

Maar waar plant je een boom als je geen tuin hebt, of één die te klein is voor een boom. In de openbare ruimte. Dan help je direct de gemeente die ook graag meer bomen in Haarlem wil hebben.

Om die mensen, maar ook alle Haarlemmers die al bomen in hun tuin(tje) hebben staan gelegenheid te geven om toch bij te dragen aan het bestrijden van de klimaatcrisis, willen wij graag een bos of park te maken van, voor en door Haarlemmers, een Muggenbos dus.

Omdat dit bos in de openbare ruimte moet komen, hebben we hiervoor de bijstand van het college nodig. Om toe te staan dat er een Muggenbos geplant wordt. Om te adviseren welke boom waar geplant kan worden. En om op de website informatie te zetten wanneer, hoe en onder welke voorwaarden een boom geplant kan worden.

Voor de eerste versie hebben we al een mooie locatie gevonden, langs de Aziëweg, om de busbaan en het fietspad heen, aansluitend op het Aziepark, maar dan aan de overkant van de Aziëweg, de Boerhaavewijk in. Zo ontstaat een groene corridor van de buitenkant van Schalkwijk naar het centrum en wordt Meerwijk verbonden aan Boerhaavewijk. Wij hopen erg dat er meer plekken komen voor Muggenbosjes, ook in andere delen van de stad.

Haarlemmers die een boom willen planten vanwege een bijzondere gebeurtenis, zoals een geboorte of overlijden, het zich vestigen in Haarlem of het halen van een examen, maar ook Haarlemmers die gewoon een bijdrage willen leveren aan het beslechten van de klimaatcrisis, die een boom hebben moeten kappen en niet kunnen terugplanten, kunnen een boom planten in het Muggenbos. Zij moeten de boom zelf kopen, planten en verzorgen totdat de boom voor zichzelf kan zorgen.

Er is geen financiële paragraaf opgenomen in dit voorstel, omdat er geen extra kosten zijn. De enige kosten betreffen het adviseren door een boomdeskundige van de gemeente, het aanpassen van de website en het maken van een tekening/planning waar welke soort bomen kunnen worden geplant. Omdat de gemeente de opdracht heeft meer bomen te planten, passen deze werkzaamheden binnen de normale werkzaamheden van de betrokken ambtenaar.

Bekijk hier het plan https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/27-januari/19:30/initiatiefvoorstel-GLH-en-AP-Muggenbos-002.pdf

GroenLinks Haarlem

Sacha Schneiders