Natuur voorop bij het uitvoeringsplan van Spaarnwoude

Uitgesproken GroenLinks in de commissie Ontwikkeling op 24 september 2020 door Melissa Oosterbroek

Goed dat we werk gaan maken van recreatiegebied Spaarnwoude. Goed dat we de maatregelen die we gaan nemen terug verdienen want we willen een meer biodivers en financieel gezond Spaarnwoude.

Ik heb één compliment en twee vragen

  1. Ecologisch potentieel en biodiversiteit zijn de basis van ieder project. Goed ook dat dat uitgangspunt ervoor zorgt dat we geld gaan besparen op onderhoud.

Goed dat we natuurvriendelijke oevers gaan realiseren om geld te besparen voor het onderhoud en dat bij elk project zal worden gekeken naar subsidie en co financiering van partners.

 

2.Ook naar aanleiding van de inspreker de heer Buiten, het is mij niet duidelijk of we nu wel of niet gaan vernatten. Want dat willen wij heel graag; hier hebben we ook al eerder een motie voor aangenomen die het college verzoekt om alle maatregelen van Urgenda (https://haarlem.groenlinks.nl/nieuws/urgentie-op-de-agenda-door-urgenda) uit te voeren en het recreatiegebied Spaarnwoude biedt hier ons een uitgelezen kans. Wethouder hoeveel m2 veenweide gaan we vernatten? En is het mogelijk om hier ook daadwerkelijk de CO2 besparing met de investering te koppelen?

In het uitvoeringsprogramma wordt het volgende benoemd; Maar koesteren van de uiterlijke kenmerken van het resterende veenweidelandschap betekent geen dermate verhoging van de waterstand dat er sprake zal zijn van groeiend veen met moerasvorming. Samen met de boeren zoeken we naar een verbreding van hun bedrijf met andere passende nevenactiviteiten; zorg, kinderopvang, streekwinkel, ruimte voor opslag. En daar is GroenLinks het niet mee eens. Voor ons zijn de natuurwaarden en het tegengaan van klimaatverandering belangrijker dan het realiseren van ruimte voor opslag voor boeren. Het realiseren van ruimte voor opslag in Spaarnwoude is wat ons betreft niet het koesteren van de uiterlijke kenmerken. Dus nogmaals wethouder hoeveel en welke gebieden gaan we in Spaarnwoude vernatten?

Ook geeft de inspreker aan dat het vernatten van veenweides juist goed is voor weidevogels, maar in het stuk van het recreatieschap wordt juist het tegendeel benoemt. Hoe zit dat?

Dan de tweede vraag:

3. Het is recreatiegebied Oosterbroek in plaats van Oostenbroek. Wat spreken we met elkaar af als deze fout ook in de volgende stukken van Spaarnwoude zit?

Bij elk project die we uitvoeren in Spaarnwoude zal de ecologie en duurzaamheid centraal staan! Ook komt er een onderzoek om zoveel mogelijk veen te vernatten. Wethouder Berkhout gaat, naar aanleiding van onze inspraak het vernatten van veenweide voor de gebieden van Haarlemmermeer, Velsen en Amsterdam, aanbevelen bij de mede bestuurders van het schap en voor onze eigen grond loopt er een onderzoek en zetten we erop in!