In de omgevingsvisie wordt beschreven hoe de komende ontwikkelingen in Haarlem eruit moeten gaan zien. Zoals het waterbeheer, de mobiliteit, de woningbouw, de bedrijvigheid en economie etc.
Het is een goed document geworden waar GroenLinks zich in kan vinden. Behalve dat het groen in de buurt er wat karig afkomt. GroenLinks heeft dan ook gepleit voor invoering van de 3-30-300 regel:
Iedereen zou minimaal 3 bomen moeten kunnen zien vanuit huis, iedere wijk moet voor minimaal 30% uit bladerdek bestaan en niemand zou verder dan 300 meter van een park of groene ruimte moeten wonen.

Zeker in de ontwikkelzones en andere nieuwbouwprojecten zou deze regel toepasbaar moeten zijn. In de huidige binnenstad en wijken in Haarlem-noord is dat moeilijk in te voeren. We zouden er woningen voor moeten afbreken.
Het is belangrijk dat er genoeg groen is, ook in de buurt. Als we met deze regel naar de ontwikkelingen willen kijken, kunnen we Haarlem groener en leefbaarder maken.

foto: Flabber DeGasky