Infographic

Participatie op Ontwerp-Structuurvisie openbare ruimte

De Participatie op het Ontwerp-SOR oftewel de Structuurvisie Openbare Ruimte van het College is gestart en duurt tot 17 april. De inspraak volgt tussen 12 juni en 23 juli waarna de SOR op 19 oktober in de raad wordt behandeld.

Op 4 april is in het Seinwezen een participatiebijeenkomst.

Op 23 en 30 maart werd de Ontwerp SOR van het College van commentaar voorzien door de commissie Ontwikkeling. Zie artikel :Structuurvisie Openbare Ruimte: Haarlem 2040 Groen en Bereikbaar. Een Tunnel?!!!!

Het College heeft 10 Sleutelprojecten benoemd, dat zijn:

  1.  Amsterdamse Poort: waterrijk onderdeel van de binnenstad
  2.  De Kennemertunnel heelt de stad
  3.  Stadsstraat Schalkwijk: meer levendigheid, minder verkeer
  4.  Welkom in Haarlem via de Oudeweg
  5.  Aansluiting van Noord op de binnenstad en stadsstraat Rijksstraatweg
  6.  Veilig richting de duinen: oversteekbaarheid Westelijke Randweg
  7.  Raaks: fietsen langs de singel en stadsstraat Zijlweg
  8.  Zuidelijke entree binnenstad en stadsstraat Wagenweg
  9.  Woonboulevard Prins Bernhardlaan: evenwicht tussen leefbaarheid en mobiliteit
  10.  Dwars door Schalkwijk naar het groen

Iedereen die dat wil kan een reactie geven op de structuurvisie via de website www.sorhaarlem.nl, via sor@haarlem.nl en op de bijeenkomsten die worden georganiseerd.