Er komt een pilot waarin de openingstijden voor de horeca in de stad worden vrijgegeven. Horecabedrijven kunnen een 24 uursvergunning aanvragen. Iets waar GroenLinks al langer voor pleit en deze wens is ook opgenomen in het coalitieakkoord van 2022-2026: 

“Er komt meer ruimte voor de nachtcultuur, waar dringend behoefte is aan nieuwe energie. Hiervoor komt een nieuwe visie op de nacht met beleid om het aantal broedplaatsen uit te breiden, ruimte voor 24 uursvergunningen en ruimere openingstijden.”  (Hoofdstuk 5, pagina 17)

In de raad van 26 januari 2023 is besloten dat de pilot daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.

Haarlem heeft behoeft aan versterking van het nachtleven, of misschien beter, áán een nachtleven. De afgelopen jaren zijn verschillende uitgaansgelegenheden met een nachtvergunning gesloten. Er zijn voor de jongeren (en ouderen) nauwelijks gelegenheden om na de reguliere sluitingstijd nog ergens uit te kunnen gaan. We zien graag dat Haarlem naast de levendige dag- en avondhoreca ook een mooi aanbod heeft aan nachthoreca. Voor velen een gemis.

De vergunning om langer open te kunnen zijn is aan allerlei voorwaarden gebonden. Zo moet er een uitgebreid veiligheidsplan worden ingediend bij de aanvraag voor een vergunning. In de APV zijn al een aantal gebieden waar verruimde openingstijden mogelijk zijn, zoals het centrum. Door ook in andere gebieden buiten het centrum de ondernemers de gelegenheid te geven een 24-uursvergunning aan te vragen, worden de bezoekers meer verspreid door de stad. Voor gelegenheden die niet in de al daarvoor aangewezen gebieden gevestigd zijn, wordt beoordeeld of het past in de straat en/of buurt en extra handhavingseisen gesteld, kortom maatwerk geleverd bij verstrekken van de vergunning.

De pilot is o.a. bedoeld om te onderzoeken of het toestaan van 24 uurs horeca de overlast verminderd die de stad nu kenmerkt na sluitingstijd. Iedereen komt op hetzelfde moment op straat te staan en veroorzaakt daarmee overlast voor bewoners. Met een betere spreiding van sluitingstijden verwachten we dat het uitgaanspubliek meer gespreid richting huis zal gaan.

Maar is vooral bedoeld om Haarlem een aantrekkelijker en/of completer aanbod te geven voor iedereen. Jong en oud, thuiszitter en uitgaander, dagjesmensen en nachtvlinders.

We hopen en verwachten dat de pilot een succes zal worden!

-----

Namens GroenLinks sprak fractievoorzitter Jasper Drost in de raad:

GroenLinks is blij met deze pilot. Eindelijk! Zouden we bijna willen zeggen. Het is nu 3 jaar geleden dat op initiatief van GroenLinks en D66 een brandbrief van KHN Haarlem werd besproken in cie bestuur. Futloos, seksloos, geen vernieuwing, geen ruimte voor zelfontplooiing en de creatieve makers. Harde woorden vielen tijdens de commissiebehandeling. Haarlemmers zijn gelukkig opgestaan, want zo kan het niet langer. Nachtwacht Haarlem heeft een visie geschreven, maar ook Boring festival dit weekend is een voorbeeld van vernieuwing en nieuwe initiatieven in de nacht. Maar aan de vernieuwde nacht kan de gemeente ook goed bij helpen. Daarom ook nu de pilot met verruimde openingstijden. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven, nieuwe concepten en verdieping in programmering. GroenLinks denkt dat ruimere openingstijden ook kan zorgen voor minder overlast op straat doordat bezoekers gespreider naar huis gaan. Pilots in het land hebben dat ook geleerd. Om diezelfde reden zullen het amendement om ook de droge horeca ruimere openingstijden te geven niet steunen. Bij eerdere pilots bleek juist daar voornamelijk de overlast te ontstaan. Dat vinden wij geen goed idee, dus daarom steun voor dit voorstel. We wensen de Haarlemse horeca en niet in de laatste plaats de bezoekers zelf veel succes toe met deze pilot