Voorzitter bedankt,  

De financiële cijfers zien er goed uit, duidelijk is dat ook een groen progressieve coalitie goed op het geld kan passen. Al is de uitkomst mogelijk niet wat we hebben besteld. We hadden natuurlijk liever gezien dat het positieve resultaat was uitgegeven. De daadkracht van onze organisatie is nog onvoldoende. We komen te weinig met resultaten.  

  

Gebrek aan capaciteit 
Gelukkig hebben we wel al de stappen gezet om van Haarlem weer een bijzondere plek om te werken te maken; we hebben nieuwe waarden om onze organisatie richting te geven. We werken in vertrouwen, snel en simpel waar het kan, persoonlijk waar het hoort en we werken betrokken en betrouwbaar. Daarnaast heeft GroenLinks vorige week in de commissie Bestuur bij de behandeling van “Haarlem in de Wereld” een vurig betoog gehoord van de burgemeester over de noodzaak van een stevig beleid en samenwerking met andere landen. We geloven ook in dit internationale beleid waar onze organisatie de kans heeft zich verder te ontwikkelen en de beste te worden op drie domeinen; circulaire stad, mobiele stad en digitale stad, en dat dat ook voor een betere toeloop van goede mensen gaat zorgen.  

  

Uitvoeringskansen bij de Haarlemmers 
Daarnaast zien we ook dat wanneer we de Haarlemmers betrekken, zoals bij de groene daken subsidie, we in staat zijn Haarlem samen met de inwoners te vergroenen. De Haarlemmers staan klaar om ons te helpen. We geloven dat we middels dit soort regelingen de daadkracht van de Haarlemmers verder kunnen inzetten op de drie opgaves die we belangrijk vinden; Haarlem, een stad om in te wonen, een klimaat-positieve stad en eerlijke stad.  

 

Kansen uit de jaarrekening 
Kijkend naar de jaarrekening zien we dat we sneller het vastgoed hadden kunnen verduurzamen en dat we gelukkig op tijd hebben ingezet op scheiding bij de bron, alleen al dit jaar heeft de materialen-transitie, waarbij we afvalstoffen zien als nieuwe grondstof, ons 6 ton meer opgeleverd dan begroot. We geloven dan ook dat we de kansen die we beter inzichtelijk krijgen bij het verkrijgen van een CO2 begroting sneller kunnen pakken wanneer de CO2 kengetallen ook in de jaarrekening wordt doorgevoerd. GroenLinks is blij en trots dat we als Haarlem, als eerste gemeente van Nederland, een goede aanzet hebben tot een eerlijke afweging tussen geld en schadelijke CO2.  We willen dit proces graag verder professionaliseren. Ook ziet GroenLinks dat de CO2 ladders nog niet door alle gebonden partijen is ingevuld terwijl Haarlem zich heeft gecommitteerd aan de circulariteitsdoelstelling van de MRA wat vraagt om vertaling in de inkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem. Er is dus nog voldoende werk aan de winkel zodat we de afweging tussen uitgestoten schadelijke CO2 en de euro hier in de raad kunnen maken.  

Want de kosten die we krijgen door klimaatverandering zijn nog niet te overzien. GroenLinks heeft de klimaatrisico’s die wij, op initiatief van GroenLinks, sinds kort ook meenemen in de P & C cyclus, verder uitgevraagd. Op dit moment worden alleen de risico’s meegenomen die zich volgend jaar afspelen terwijl we juist in deze termijn, na het vaststellen van al het beleid, beslissingen moeten maken die de risico’s voor onze kinderen verzachten. Welke volgende stap kunnen wij zetten om de risico's op lange termijn ook mee te nemen? 

 

Toezegging van de wethouder
Naar aanleiding van onze bijdrage in de commissie gaat het college een extra toelichting toevoegen m.b.t. de klimaatrisico's, waarbij de laatste informatie en kwantificering van het PBL wordt toegelicht en, waar realistisch, wordt meegenomen in de jaarrekening van 2022.