Co living in Haarlem krijgt vorm bij het KV station

Uitgesproken GroenLinks 1 april door Melissa Oosterbroek in de commissie ontwikkeling

 

GroenLinks is erg blij, 

1. We zien een duidelijke invulling van natuurinclusief bouwen met betrekking van onze tuinvogels 

2. Een duidelijke paragraaf over de bomenbalans check

3. Groendak check

4. Ruimte voor starters in onze stad! 

5. Deelvervoer check

 

Dit wordt een mooie plek. GroenLinks staat hier

helemaal achter. Wij zeggen 1828 keer ja.

 

Lees hier wat we hier eerder over zeiden:

https://haarlem.groenlinks.nl/nieuws/betere-groene-kaders-voor-ruimtelijke-plannen