Voorzitter programmacommissie Martin de Jong overhandigt Verkiezingsprogramma aan de top 3. Lijsttrekker Jasper Drost, Ziggy Klazes en Sacha Schneiders.

In het verkiezingsprogramma staan oplossingen om Haarlem groener én socialer te maken.

Klimaatpositieve stad

In 2040 wil Haarlem aardgasvrij zijn daarvoor moeten de beste alternatieven voor verwarming van woningen gezocht worden, te beginnen bij sociale huurwoningen om te voorkomen dat de sterk stijgende energiekosten voor de huurders een te zwarte last wordt.
Bewoners van Haarlem wordt gevraagd mee te denken en -beslissen over verduurzaming en het circulair maken van de stad, met slimme oplossingen voor vervoer.

Groen en biodiversiteit moeten beschermd worden. We maken samen van Haarlem een klimaatpositieve, groene stad.

Sociaal

In Haarlem moet de menselijke maat centraal staan en verzetten we ons actief tegen groeiende ongelijkheid.
Centraal hierin staan de volgende punten: passend (vrijwilligers) werk via
bij- of omscholing.;  laagdrempelige, wijkgerichte ondersteuning voor de jeugd; terugdringen van ongelijkheid in het onderwijs; vanuit ‘zorg dichtbij’: hulp en ondersteuning bieden voor iedereen die dat nodig heeft; preventie, bijvoorbeeld door sport en beweging, maar ook door vereenzaming aan te pakken.

Woningtekort

Met het stijgen van de huur- en koopprijzen groeit ook de ongelijkheid.  Ingezet wordt op het bouwen van nieuwe woningen, met de nadruk op betaalbare (huur) woningen. Uiteraard worden alle nieuwbouwwoningen op een duurzame manier gebouwd en we zorgen dat bestaande wijken waar mogelijk ook mee kunnen profiteren.
Meer Haarlems groen via
groene daken en hangende geveltuinen.

GroenLinks wil van Haarlem de gezondste en groenste stad van Nederland maken. Een klimaatpositieve stad is de toekomst.

Een verantwoord financieel kader

Risico’s moeten beheerst worden maar Haarlem moet niet bang zijn om te investeren en om meer projecten te realiseren. Investeren o.a. in klimaat adaptieve maatregelen en fiets-infrastructuur. Voor de duurzaamheidslening wordt het budget verdubbeld.

Plannen per wijk

In  het laatste hoofdstuk worden concrete plannen per wijk vermeld.
 

Link naar het pdf bestand

Het programma telt 77 bladzijden. Er komt nog een verkorte versie online.
 

Inhoudsopgave

SAMENVATTING   1

 1. DE KLIMAAT-POSITIEVE STAD   6

  1.1 Verduurzamen doen we samen   7
  1.2 Groene en gezonde leefomgeving   9
  1.3 Van vervoersmiddel naar bereikbaarheid   15
  1.4 Lokale warmtetransitie: van het gas af   21
  1.5 Een eerlijke energietransitie   24
  1.6 Duurzame opwekking en opslag van energie   26
  1.7 Groene economie stimuleren, grijze economie verkleinen   29
  1.8 Haarlem is in 2040 een circulaire stad   32
  1.9 De Haarlemse rekenkamer voor het klimaat   36
   

 2. IEDEREEN DOET MEE   38
  2.1 Werk, inkomen en economie   38
  2.2 Jeugd en onderwijs    41
  2.3 Zorg en gezondheid   44
  2.4 Sport en beweging   47
  2.5 Diversiteit en inclusiviteit   50
  2.6 Eenzaamheid   52
  2.7 Sociale basis en preventie   54
  2.8 Cultuur   56
   
 3. VAN WONINGMARKT NAAR VOLKSHUISVESTING   61
   
 4. FINANCIËLE KADERS   65
   

VERANTWOORDING   78

De kandidaten.

Hieronder een video van een halve minuut.