Nieuws

Haarlem klimaatneutraal!

In het coalitieakkoord van de huidige coalitiepartijen (PvdA, SP en VVD) was het milieu niet of nauwelijks een issue. Sterker nog: de formatie van de afdeling milieu werd zelfs teruggebracht, zodat de afdeling zich uitsluitend nog bezig kon houden met het uitvoeren van wettelijke taken. Voor extra initiatieven was geen tijd en geen geld; initiatieven die in de vorige collegeperiode (mét GroenLinks) in gang waren gezet, werden gestopt.

Lees verder

Hyves, Fietspaddestoelen en gevulde Zandhaas.

GroenLinks Haarlem bezoekt duurzame bedrijven.

De Haarlemse Waarderpolder herbergt verrassende bedrijven die op een duurzame manier innovatieve producten maken. De Haarlemse gemeenteraadsfractie van GroenLinks bezocht onlangs per fiets een drietal interessante bedrijven die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan energiebesparing en duurzaamheid.

Lees verder

Actie tegen intensieve veehouderij

De intensieve veehouderij ligt terecht onder vuur. De onwenselijkheid van intensivering van de veehouderij wordt vooral aan de kaak gesteld door partijen als GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Onlangs zijn de Dierenbescherming en Milieudefensie een Burgerinitiatief gestart om de komst van een ‘kipfabriek’ in de Wieringermeer tegen te houden. Als GroenLinks afdeling in Haarlem willen wij iedereen graag op de hoogte stellen van deze actie. Zet uw handtekening tegen de komst van deze dier- en mensonwaardige industrie.

Lees verder

VORK

Aan de Voorhelmstraat in het Rozenprieel staat de Greinerschool. Het monumentale pand biedt onderdak aan kunstenaars en kleine bedrijfjes, maar is toe aan een grootschalige opknapbeurt. Jarenlang is er gediscussieerd over de toekomst van het pand, tot de Amsterdamse woningcorporatie Ymere een aantal jaar geleden interesse toonde.

Lees verder