Nieuws

Hogervorst verrast met Groen Lintje

Groenlinks Haarlem verraste Simon Hogervorst en zijn natuurwerkgroep afgelopen vrijdag bij de Meerwijkplas met taart, bloemen en een Groen Lintje. Het Groenlinks raadslid Lukas Mulder reikte het lintje uit voor de jarenlange inzet van Hogervorst voor het beheer van de natuur rond de Meerwijkplas.

Lees verder

Stadion Oostpoort

Tijdens de commissie ontwikkeling van 29 mei jl. zijn het ontwerp-bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage van het nieuw te bouwen Stadion Oostpoort besproken.

Lees verder

Groen is hot

Wonderlijk hoe snel het gevoel van “het is vijf voor twaalf “ gegroeid is, als het om behoud van groen gaat. Was GroenLinks in de voorgaande raadsperiode een van de weinige partijen die aandacht vroeg voor groen en natuur, nu bestrijden de politieke partijen elkaar wie de groenste partij is. Prima natuurlijk, want het gaat uiteindelijk om het in stand houden en creëren van groene (en blauwe) natuur.

Lees verder

GroenLinks kritisch over meerjarenbeleid Haarlem.

In juni werd in de gemeenteraad de stand opgemaakt van de coalitieafspraken en het financieel meerjarenbeleid.

Achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt en daar gaat veel geld naartoe. De andere helft van de meevallers wordt in de reserve gestort die nog steeds te laag is.

Ook wil men het sociale beleid overeind houden in die zin dat er niet bezuinigd wordt.

Lees verder