Nieuws

Verander het klimaat!

Bijeenkomst georganiseerd door GroenLinks Haarlem op zondag 4 maart van 14- 17 uur in Lunchroom Juffrouw Zonder Zorgen

Lees verder

Femke on Tour 21 februari van start in Haarlem

Het regende toen om 12.30 uur de aardgasbus arriveerde op de Botermarkt.

Harmen Binnema (lijsttrekker van GroenLinks Noord-Holland) legt de 3 speerpunten van GroenLinks Noord-Holland uit: duurzame energie, natuur en openbaar vervoer. De afgelopen vier jaar heeft GroenLinks deel uitgemaakt van het provinciaal bestuur en met succes!

Lees verder

Somaliërs gediscrimineerd

In 2003 hebben alle gemeenten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informatie ontvangen inzake fraudepatronen door Somalische bijstandsgerechtigden. Bij een groep Somaliërs werd een bovengemiddeld aantal gevallen van uitkeringsfraude geconstateerd. Hoewel het Ministerie benadrukte dat het gesignaleerde fraudepatroon een minderheid binnen de Somalische gemeenschap betrof, achtte het Ministerie het gerechtvaardigd specifieke aandacht aan deze groep te schenken.

Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Haarlem in 2004 circa 80 uitkeringsgerechtigden van Somalische afkomst aan een rechtmatigheidonderzoek heeft onderworpen.

Lees verder

Verslag ledenvergadering Zuidtangent 6 december jl.

Op woensdag 6 december heeft in het Mondiaal Centrum een ledenvergadering plaatsgevonden. Daarin is de afgelopen verkiezingscampagne besproken, heeft de Groen Links fractie haar ervaringen in de oppositie gedeeld met de leden en is het bestuur aan het woord geweest over haar samenstelling . Het voornaamste onderwerp was echter de tunnel onder het Spaarne voor de Zuidtangent, waarvoor de Provinciale Staten geld ter beschikking hebben gesteld.

Lees verder