Nieuws

GroenLinks kritisch over meerjarenbeleid Haarlem.

In juni werd in de gemeenteraad de stand opgemaakt van de coalitieafspraken en het financieel meerjarenbeleid.

Achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt en daar gaat veel geld naartoe. De andere helft van de meevallers wordt in de reserve gestort die nog steeds te laag is.

Ook wil men het sociale beleid overeind houden in die zin dat er niet bezuinigd wordt.

Lees verder

Verslag excursie Nijmegen 7 juni jongstleden: Groene Duurzaamheid

Iets over elfen zaterdag 7 juni maken we kennis met onze Nijmeegse collega’s bij het station. Dit zijn onder andere Jan van der Meer, de GL-wethouder van verkeer en natuur & landschap. Noël Vergunst en Hennie Roorda, de fractieleider en degene die ondermeer duurzaamheid doet. Vanuit Haarlem zijn o.a. de fractieleden Lukas Mulder en Tenda Hoffmans aanwezig.

Lees verder

GroenLinks café over koers en groen in Haarlem.

Op dinsdag 20 mei jongstleden vond er weer een GroenLinks café plaats in Juffrouw Zonder Zorgen. Voor de pauze was er een discussie tussen Bram van Ojik en Leo Platvoet over de koers van GroenLinks. Na de pauze vertelt Anita de Jong van de GroenLinks fractie iets over het dilemma waar zij zich vaak voor gesteld ziet: het groen versus het bouwen van woningen. Hilde Prins van de Bomenwachters in Haarlem geeft haar visie op het omgaan met groen in de stad.

Lees verder

Handhaven van handhaven

17 april sprak de Gemeenteraad over het Haarlemse handhavingsbeleid. Handhaving is een begrip dat op allerlei leefgebieden van de stad van toepassing is. Het geldt voor de openbare orde, bijvoorbeeld het Horacabeleid of het fietsen door voetgangersgebieden. Maar ook om verloedering van de (binnen)stad te voorkomen is handhaving van de wetten en regels nodig.

Drank en drugs in de openbare ruimte, criminaliteit, lawaaioverlast, luchtvervuiling, overal parkerende auto’s; de lijst is vrijwel oneindig.

En dan zijn er nog allerlei vergunningen waarop moet worden toegezien. Men mag zonder vergunning geen dikke bomen kappen en er mag niet zomaar een tuin volgebouwd worden.

Lees verder