Nieuws

Expertmeeting: “jongeren en sport”.

Op 10 april jl. vond er in de Gravenzaal Gemeente Haarlem een expertmeeting “jongeren en sport” plaats. De bedoeling van de expertmeeting was om met professionals (scholen,sportclubs, verenigingen) en jongeren van ideeën/ ervaringen te wisselen over deelname van jongeren aan sport. Aan de hand van stellingen kon men onderling discussiëren, dit in de vorm van het lagerhuisdebat.

De leden van de gemeenteraad hadden de mogelijkheid om aan het einde van de expertmeeting hun bevindingen terug te koppelen. En te bedenken wat de gemeente eventueel hierin kan betekenen.

Lees verder

Excursie Nijmegen 7 juni 2008

Op de fiets door energiezuinig Nijmegen met de wethouder

Nijmegen noemt zich de energiezuinigste stad van Nederland. Dat doet mij plezier, want ik ben er geboren. Nu heeft een Raadswerkgroep Klimaat in Nijmegen een stuk geschreven: Kadernotitie Klimaat, een goed klimaat voor veranderingen. Het lijkt me zeer zinvol, maar ook gewoon leuk voor ons als collega’s eens te gaan kijken in die stad. We hebben met Hennie Roorda van GroenLinks Nijmegen gesproken en zij wil(len) ons graag ontvangen. Zaterdag 7 juni is gereserveerd voor de excursie. En ze zorgen voor een lunch, dus die krijg je van hen. Ze willen in Nijmegen 4% aan energie besparen per jaar. Dan zou in 2032 Nijmegen Klimaatneutraal zijn. Leuke race met andere gemeenten o.a. Haarlem. Wie wint, mijn geboorteplaats of mijn huidige woonplaats? Of wordt het geen van beide?

Lees verder

Werkgroep Duurzaam Haarlem houdt bijeenkomst

Fer Daalderop van GroenLinks Haarlem wil graag in Haarlem een werkgroep Duurzaam Haarlem of Klimaatneutraal Haarlem oprichten. Op dinsdag 13 mei om 20:00 wordt hiervoor een gemeenschappelijke brainstormsessie gehouden in de fractiekamer. Iedereen die is geinteresseerd, kan deze bijeenkomst bijwonen.

Lees verder

Motie Groenplan

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 27 maart jl. heeft GroenLinks een motie Groenplan ingediend. In deze motie wordt het college opgedragen erop toe te zien dat bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten eerst een groenplan wordt gemaakt, wat vervolgens als onderlegger wordt gebruikt bij de verdere planontwikkeling.

Lees verder

Fitna in Haarlem

Op 27 maart was het zover, de lang verwachte film (Fitna) van Geert Wilders is online. Na het bekijken van de film, kon ik niks anders concluderen dan dat Wilders met wat knip- en plakwerk van afschuwelijke beelden angst probeert te zaaien onder de Nederlandse bevolking en mede hierdoor de kloof tussen moslims en niet-moslims op deze manier alsmaar vergroot. Dit kan een strategie zijn.

Lees verder

Initiatiefvoorstel Duurzaam Bouwen unaniem aangenomen door Gemeenteraad

GroenLinks en de PvdA hebben samen een initiatiefvoorstel ingediend om duurzaam bouwen en verbouwen in Haarlem te stimuleren. In het voorstel vragen wij het colle-ge een aantal zaken op het gebied van duurzaam bouwen te realiseren. Dit komt zo-wel het milieu als onze portemonnee (energiebesparing!) ten goede.

Lees verder