Nieuws

Commotie over loting bij voortgezet onderwijs

Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat er nogal wat ophef ontstaan is rondom de plaatsing van brugklassertjes op de middelbare scholen in Haarlem. Niet elke leerling kon terecht op de school van haar/zijn keuze. Op sommige scholen moest er geloot worden wie wel of niet geplaatst werd. Dat was even slikken voor de uitgelote leerling en de ouders. Sommige ouders hebben zelfs een kortgeding aangespannen tegen de betreffende school en de gemeenteraad heeft 27 maart over dit onderwerp minstens een uur gedebatteerd.

Lees verder

De plannen voor de ondertunneling van de binnenstad

Het wordt waarschijnlijk het duurste project waarover de gemeenteraad deze collegeperiode moet beslissen: de ondertunneling van de binnenstad. De afgelopen maanden is door een projectbureau onderzoek gedaan naar mogelijke tunnelvarianten voor de Zuidtangent. Afgelopen donderdag werd in de raad gedebatteerd over het wel of niet uitvoeren van een vervolgstudie naar de zogenoemde voorkeursvariant die uit dit onderzoek naar voren kwam: een tunnel die vanaf de Schipholweg via het Houtplein naar het station loopt.

Lees verder

Provincie keurt deel bestemmingplan Binnenduinrand af.

Zoals verwacht heeft Gedeputeerde Staten de bestemming Natuur van het zuidelijk deel van het bestemmingplan Binnenduinrand afgekeurd. Grote opwinding in Haarlem is het gevolg. Wethouder Jan Nieuwenburg is namens het college woedend en ook in en buiten de raad heerst onbegrip en verontwaardiging.

Lees verder

Geen exclusieve woningbouw in de Zuiderpolder.

Op initiatief van GroenLinks en CDA heeft de gemeenteraad in meerderheid zijn afkeuring uitgesproken over het inzetten van nieuwe bouwplannen in de Zuiderpolder. Een motie daarover werd in de afgelopen raadsvergadering aangenomen

Lees verder

GroenLinks Café van 19 februari over tunnel

Op 19 februari werd de eerste openbare bestuursvergadering gehouden. Dit is een experiment van het bestuur. Zij wil hiermee stimuleren, dat leden hun ideeën kwijt kunnen over allerlei onderwerpen en hun mening geven over bijvoorbeeld de opstelling van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad of over de plannen van het bestuur. Doet GroenLinks Haarlem het goed, of vind je dat er te weinig aandacht ergens aan besteed wordt. Kom langs en deel je mening met andere leden, het bestuur en de fractie!

Lees verder