Nieuws

Fractie GroenLinks gaat cultureel

Op 28 juni is de fractie van GroenLinks bij een groot aantal culturele organisaties in Haarlem op bezoek geweest. Op onze uitnodiging was ook de Axielijst aanwezig.
Veel hadden we al gehoord over de problemen die de culturele organisaties hebben, maar uiteraard wilden we dat uit de mond van de betrokkenen vernemen. We kregen een kijkje achter de schermen bij De Philharmonie, de Toneelschuur, de Vishal, de Muziekschool, het ABC, het Patronaat en Stichting Vork. Zeer nuttig,maar ook zeker aangenaam: een dag vol informatie, cultuur en niet te vergeten, een heerlijke lunch in het atelier van Hannes Kuiper en Christine Peursum.

Lees verder

Fietsersbond leidt GroenLinks langs knelpunten.

Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft de fractie van GroenLinksHaarlem zich ten doel gesteld het stadhuis vaker dan voorheen het stadhuis te laten en in gesprek te gaan met organisaties, instellingen en individuele Haarlemmers. In dat kader had de Haarlemse afdeling van de Fietsersbond op dinsdag 20 juni een fietstocht langs diverse lokale knelpunten uitgezet.

Lees verder

GroenLinks in de bres voor jonge asielzoekers

De Groenlinks-fractie heeft aan het college van B&W vragen gesteld over de situatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) in onze gemeente. GroenLinks is het niet eens met het beleid van de rijksoverheid om het leefgeld of de uitkering van AMA’s die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, niet meer uit te keren.

Lees verder

Te weinig sociale woningbouw bij project Delftlaan-Noord

Het college is van plan om 86 sociale huurwoningen aan de Delftlaan Noord te slopen en daar nieuwbouw voor in de plaats te zetten. GroenLinks kan zich vinden in het voorstel om de sterk verouderde en verpauperde flats aan de Delftlaan Noord te vervangen door nieuwbouw. Maar dan moet het college van B&W wel een aantal knelpunten oplossen.

Lees verder

GroenLinks-motie tegen plaatsen UMTS-masten

Tijdens de raadsvergadering van 18 mei 2006 dient GroenLinks Haarlem een motie in waarin het college van B&W wordt opgedragen geen UMTS-masten te plaatsen op gebouwen die het eigendom zijn van de gemeente Haarlem.

Lees verder