Nieuws

Openheid over Irak

Op Bevrijdingspop hebben we handtekeningen ingezameld voor de actie ‘Openheid over Irak’. GroenLinks vindt dat er een onderzoek moet komen naar de Nederlandse steun voor de inval in Irak.

Lees verder

GroenLinks start handtekeningenactie Openheid over Irak

GroenLinks Haarlem vindt dat er een onderzoek moet komen naar de Nederlandse steun voor de inval in Irak. GroenLinks start daarom op 5 mei 2007 met het inzamelen van handtekeningen voor de actie ‘Openheid over Irak’. Publiek kan tekenen rondom het terrein van Bevrijdingspop vanaf 12.00 – 17.00 uur. De handtekeningenactie loopt tot half juni. Dan zullen de handtekeningen worden aangeboden aan de nieuwe Eerste Kamer.

Lees verder

Help mee met GroenLinks op bevrijdingsdag!

Op 5 mei staat GroenLinks Haarlem met twee acties op Bevrijdingspop.

Ten eerste is er de actie "Openheid over Irak", die zich rondom het Bevrijdingspop-terrein afspeelt. Verder doet GroenLinks mee met de actie "Strijk je gelijk" van het Anti-Discriminatiebureau.

Lees verder

Zwalkend beleid en populisme vervreemden Haarlemmers van de politiek.

De discussie en de besluiten over de Oostweg, de Fly-overs aan de ene kant van de Waarderpolder en de Schoterbrug aan de andere kant doen het vertrouwen van de Haarlemse bevolking in hun bestuur geen goed. Op websites en in de krant zijn teleurgestelde en woedende reacties te lezen van mensen die zich belazerd voelen doordat partijen zich niet aan hun verkiezingsbeloften houden.

Lees verder

Regionale evaluatiebijeenkomst op 12 mei in Amsterdam.

In april en mei worden negen regionale evaluatiebijeenkomsten georganiseerd door de commissie van Ojik waarin de koers van GroenLinks en de afgelopen verkiezingscampagnes worden geȅvalueerd. Zaterdag 12 mei vindt deze bijeenkomst plaats in Amsterdam voor onze regio.

Lees verder

Levendige algemene ledenvergadering op 20 maart.

Op 20 maart jongstleden is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in Juffrouw Zonder Zorgen. De fractie, het bestuur en de redactie van het ledenblad hebben hierin verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Verder is er een bestuurslid herkozen en een nieuw bestuurslid verkozen. Het was een levendige bijeenkomst met veel discussie, waarbij ook veel nieuwe contacten zijn opgedaan.

Lees verder