GroenLinks gaat dan aandacht vragen voor de amateurkunst beoefening. Daar is eerder meer dan minder aandacht voor nodig. Voor de ontwikkelingen van de Bibliotheek in Schalkwijk en een daaraan verbonden multifunctioneel podium, waar niet alleen schrijvers kunnen optreden maar ook amateurgezelschappen. Waar scholen een podium kunnen vinden.

Waardoor er een mooi multifunctioneel centrum ontstaat dat een extra verbindende factoor kan zijn voor Schalkwijk. We gaan er voor pleiten en zijn benieuwd hoe het college daarover denkt en of andere commissieleden zich bij deze ideeën kunnen aansluiten.