GroenLinks Haarlem heeft samen met de PvdA een ‘motie vreemd’ ingediend om de milieuvergunning van de IJsbaan nog niet in te trekken.

MOTIE: Kunst-ijssport hoort bij de winter

In zijn reactie heeft de Burgemeester aangegeven dat als de raad dit wenst, het College aan het verzoek zal voldoen. Een zeer groot deel van de raad steunde deze motie, waarmee de motie is aangenomen.

De uitgesproken tekst door Peter vd Doel bij de presentatie van de motie: "Geachte college,

Wij dienen samen met de PvdA deze motie vreemd in over de milieuvergunning van de IJsbaan, met de opdracht om niets te doen aan de vergunning.
Hoe vaak krijgt u zo’n motie gepresenteerd?!
Waar het over gaat is dat er op dit moment nog een vergunning ligt waarin het, op verzoek van de ijsbaan zelf, van begin oktober tot half maart de IJsbaan open kan stellen.
In deze vergunning is er geen sprake van zomerijs.
U overweegt om de vergunning alvast in te trekken vooruitlopend op de uitkomst van de juridische procedure, het hoger beroep, over het zomerijs dat Milieu Defensie heeft aangespannen.
Maar deze vergunning kan in de besluitvorming helpen vanwege de zelf opgelegde beperking in tijd. Daarom lijkt het ons een slecht idee om de milieuvergunning nu al in te trekken. Dat lijkt ons een overweging die pas na uitspraak van de rechter in het hoger beroep overwogen dient te worden.

Kortom: Waarom een vergunning nu al intrekken als die vergunning mogelijk, na de uitkomst van het hoger beroep, een handhavende werking kan hebben."

(Met dank aan Sacha Snijders, opsteller van de motie.)