GroenLinks Haarlem bestond (als plaatselijke vereniging van samenwerkende linkse partijen) al langer dan landelijk GroenLinks. In 1990 werd de landelijke partij GroenLinks opgericht. Sindsdien zijn leden van GroenLinks die inwoner zijn van Haarlem automatisch lid van de afdeling Haarlem van GroenLinks. Het ledental is ongeveer 550.

De afdeling ontvangt via GroenLinks landelijke geld per lid voor afdelingsbudget. De afdeling heeft een (door de Haarlemse  ledenvergadering) gekozen bestuur bestaande uit vrijwilligers dat veel zaken regelt en organiseert.

GroenLinks Haarlem is in de raad vertegenwoordigd door zes raadsleden en twee commissieleden; in het College met 1 wethouder: Robbert Berkhout secretariaat.berkhout@haarlem.nl