Schoolkosten bijdrage
Nieuws

Gemeentenieuws: Tegemoetkoming schoolkosten

Voor ouders met schoolgaande kinderen betekent een nieuw schooljaar vaak extra kosten. Heeft u een laag inkomen? De gemeente kan helpen

21 aug 2021

Lees meer
Sociale maatschappelijke component
Nieuws

Gemeentenieuws: Corona Initiatievenbudget voor herstel en ontmoeting

Naast de reeds bestaande herstelplannen geeft het Corona Initiatievenbudget meer ruimte voor positieve ideeën van bewoners, ondernemers, culturele instellingen...

21 aug 2021

Lees meer
Voorheen Jan en Pietmuseum
Nieuws

Gemeentenieuws: Kenau Kavel: wijkterras op braakliggend terrein Haarlem-Oost

Bewoners van de Scheepmakerswijk namen met toestemming van de gemeente tijdelijk het braakliggend terrein van de voormalige Fietsznfabriek in gebruik. Hun wens...

21 aug 2021

Lees meer
Zaterdag 18 september World Cleanup Day
Nieuws

Zaterdag 18 september World Cleanup Day

World Cleanup Day is de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. Elk jaar coördineert de Plastic Soup Foundation deze dag in Nederland. Op zaterdag 18...

20 aug 2021

Lees meer
DakZonnepanelenHalte
Nieuws

Meerderheid raad ziet onderzoek naar mobiliteitsplein per wijk zitten

Onze nutsvoorzieningen zijn een groot goed en door de opkomst van zon en wind is het belangrijk dat we de balans op ons net behouden. Dit kunnen we doen door...

12 jul 2021 Melissa Oosterbroek

Lees meer
Wensbeeld Timorstraat
Nieuws

GroenLinks vraagt ruimte voor meer groenparticipatie in de wijk

Er gebeurt iets bijzonders in de wijken, steeds meer mensen kiezen ervoor om zelf een boomspiegel of geveltuin te onderhouden. Zeker sinds steeds meer mensen...

12 jul 2021 Melissa Oosterbroek

Lees meer
Stemming in de raad Kadernota
Nieuws

Kadernota 2022 aangenomen met 1 amendement en 15 moties

Het amendement op de Kadernota van o.a. GLH schrapte voor de afvalstoffenheffing de differentiatie in 4 categorieën huishoudens. De moties betroffen veel...

10 jul 2021

Lees meer
Vergroenen Gedempte Oostersingelgracht
Nieuws

Vergroenen Gedempte Oostersingelgracht

Een hele brede plak asfalt (6banen) ligt daar, terwijl er gelukkig steeds minder verkeer gebruik maakt van deze weg. Eerder hebben we verzocht het vergroenen...

10 jul 2021 Sacha Schneiders

Lees meer
Haarlemse Maat Overhandiging
Nieuws

De Haarlemse Maat

Want wat betreft GroenLinks moet de Individuele Haarlemmer altijd centraal staan in het gemeentelijke beleid, of het nu gaat over fysieke of sociale ingrepen in...

10 jul 2021 Ziggy Klazes

Lees meer
Haarlemse Maat gesmeed
Nieuws

Column: De Haarlemse Maat

Zomaar een casus. Maar wel hartverscheurend. Omdat GroenLinks wil dat altijd de Haarlemmer wordt gezien wanneer beleid wordt uitgevoerd en er ruimte is voor...

10 jul 2021 Ziggy Klazes

Lees meer
Schaatsbeeld
Nieuws

Geen zomerijs

Vorige zomer was onze ijsbaan geopend om de kunstschaatsers de mogelijkheid te geven om de zomer door te trainen. Milieudefensie heeft op allerlei manieren...

10 jul 2021 Sacha Schneiders

Lees meer
Autoluw
Nieuws

De autoluwe binnenstad wordt nog rustiger !

Dat betekent dat ook snorfietsen, net als scooters en brommers uit de autoluwe binnenstad geweerd gaan worden, waardoor de lucht nog schoner wordt en de sfeer...

10 jul 2021 Sacha Schneiders

Lees meer
fractie2022-3april