Nieuws

Referendum in Haarlem.

GroenLinks, zowel landelijk en lokaal, pleit al jaren voor de invoering van een referendum. ...

15 mrt 2009 Lukas Mulder

Lees meer
Nieuws

Geen uitstel GroenStructuurVisie

De GroenLinksfractie wil dat het college voor 2010 een GroenStructuurVisie (GSV) aan de raad voorlegt ter besluitvorming. Daarom stelt de fractie, verontrust...

06 mrt 2009 Anita de Jong

Lees meer
Nieuws

Duurzaam ‘Afval=Voedsel’ thema-avond 1 april

Raadslid Anita de Jong is spreekster op woensdag 1 april (geen grap) een thema-avond over ‘Afval’. Afval als grondstof (of Afval = Voedsel). ...

06 mrt 2009 Anita de Jong

Lees meer
Nieuws

Afval anders in Haarlem

De fractie GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel “Duurzaam omgaan met afval in Haarlem” bij de gemeenteraad ingediend. Wij stellen voor om het...

05 mrt 2009 Anita de Jong

Lees meer
Nieuws

Klimaatstraatfeest stimuleert energiebesparing

Spaarlampen, woningisolatie, zuiniger wassen, fietsen in plaats ...

02 mrt 2009 anita.de.jong

Lees meer
Nieuws

Besluitvorming Tunnelmond De Kamp

Op 12 februari heeft een grote meerderheid van de gemeenteraad Haarlem, waaronder GroenLinks, de gedachte verworpen dat een korte tunnel voor de Zuidtangent...

01 mrt 2009 Lukas Mulder

Lees meer
Nieuws

Geld voor initiatieven uit de wijk

Het ministerie van VROM WWI stelt de gemeenten in de gelegenheid bewonersinitiatieven te subsidiëren. ...

01 mrt 2009 abid.azannay

Lees meer
Nieuws

GroenLinks zet dierenwelzijnsbeleid op de politieke agenda

Politiek bedrijven is soms een kwestie van lange adem en vooral vasthoudend blijven. ...

16 feb 2009 Anita de Jong

Lees meer
Nieuws

De rode loper en het achterkamertje in de politiek.

Hoe serieus wil je als volksvertegenwoordiging genomen worden? En hoe serieus neem je als volkvertegenwoordiger de burger? Heel serieus, zou je denken....

08 feb 2009

Lees meer
Nieuws

GroenLinks: Accountantsonderzoek naar Welzijnswerk in Haarlem

In januari heeft GroenLinks (samen met de Actiepartij) een zgn interpellatiedebat gehouden over het Welzijnswerk in Haarlem-Oost, Noord en Schalkwijk. ...

02 feb 2009 lukasmulder

Lees meer
Nieuws

Pim Mulier, van sportpark naar sportterrein.

In januari heeft de gemeenteraad het bestemmingplan Pim Mulier vastgesteld. Het oorspronkelijke plan om het slecht onderhouden park op te knappen heeft...

27 jan 2009 Lukas Mulder

Lees meer
Nieuws

Column raadslid Abid over kinderslachtoffers

GroenLinks raadslid Abid Azannay laat zijn licht schijnen op het lot van kinderen in de vele conflicten in de wereld.

19 jan 2009 abid.azannay

Lees meer
fractie2022-3april