Nieuws

Stadion Oostpoort

Tijdens de commissie ontwikkeling van 29 mei jl. zijn het ontwerp-bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage van het nieuw te bouwen Stadion Oostpoort...

18 aug 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

Groen is hot

Wonderlijk hoe snel het gevoel van “het is vijf voor twaalf “ gegroeid is, als het om behoud van groen gaat. Was GroenLinks in de voorgaande raadsperiode...

18 aug 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

GroenLinks kritisch over meerjarenbeleid Haarlem.

In juni werd in de gemeenteraad de stand opgemaakt van de coalitieafspraken en het financieel meerjarenbeleid. ...

27 jun 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

GroenLinks kritisch over meerjarenbeleid Haarlem.

In juni werd in de gemeenteraad de stand opgemaakt van de coalitieafspraken en het financieel meerjarenbeleid. ...

22 jun 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

Guerrilla Gardeners actief in Haarlem

Afgelopen zaterdag, 14 juni, hebben de Guerrilla Gardeners toegeslagen in Haarlem. Op drie plekken in het Haarlemse centrum legden ze een minituintje aan.

15 jun 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

Verslag excursie Nijmegen 7 juni jongstleden: Groene Duurzaamheid

Iets over elfen zaterdag 7 juni maken we kennis met onze Nijmeegse collega’s bij het station. Dit zijn onder andere Jan van der Meer, de GL-wethouder van...

12 jun 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

Platform Duurzaam Haarlem van start.

Op 13 mei kwamen een aantal mensen bij elkaar om over ‘Duurzaam Haarlem’ te praten.

12 jun 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

GroenLinks café over koers en groen in Haarlem.

Op dinsdag 20 mei jongstleden vond er weer een GroenLinks café plaats in Juffrouw Zonder Zorgen. Voor de pauze was er een discussie tussen Bram van Ojik en...

08 jun 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

Handhaven van handhaven

17 april sprak de Gemeenteraad over het Haarlemse handhavingsbeleid. Handhaving is een begrip dat op allerlei leefgebieden van de stad van toepassing is....

23 apr 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

Expertmeeting: “jongeren en sport”.

Op 10 april jl. vond er in de Gravenzaal Gemeente Haarlem een expertmeeting “jongeren en sport” plaats. De bedoeling van de expertmeeting was om met...

23 apr 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

Excursie Nijmegen 7 juni 2008

Op de fiets door energiezuinig Nijmegen met de wethouder ...

20 apr 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

Werkgroep Duurzaam Haarlem houdt bijeenkomst

Fer Daalderop van GroenLinks Haarlem wil graag in Haarlem een werkgroep Duurzaam Haarlem of Klimaatneutraal Haarlem oprichten. Op dinsdag 13 mei om 20:00...

20 apr 2008 webteam

Lees meer
fractie2022-3april